Unitat Igualtat Manco Vall d'Albaida

Visualitza el perfil

Base

Nom i congnoms

Unitat Igualtat Manco Vall d'Albaida

Nom d'empresa o projecte professional

Unitat Igualtat Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida

- Adreça electrònica per registrar-se

igualtat@mancovall.com

Telèfon

635 03 99 12

Municipi on resideixes

Ontinyent

Perfil professional

agent d’igualtat

Àmbit o família professional

sociocomunitari

Breu descripció de característiques professionals i de vida

Servei comarcal per potenciar la Igualtat real i efectiva entre dones i homes. Atenció, assessorament i informació a dones

URL personals, d'empresa o projecte

http://www.igualtat-mancovall.com

 

 

Municipi on s'ubica el teu projecte

Servei itinerant Vall d'Albaida, seu física c/Sant Francesc 8, Ontinyent

Experiència laboral:

Les Unitats d’igualtat tenen per objecte garantir la incorporació de la perspectiva de gènere al conjunt de polítiques públiques d’àmbit local, a més de promoure i fomentar la participació social de les dones, i impulsar plans d’igualtat en l’àmbit territorial de referència, mitjançant activitats orientades a facilitar modificacions en la socialització de gènere.
Aquestes unitats han de realitzar també actuacions de prevenció de la violència de gènere i masclista, i
realitzar l’avaluació, programació i desenvolupament d’intervencions relacionades amb la promoció de la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes, detectant situacions de risc de discriminació per
raó de sexe, a fi de fer efectiu el principi d’igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la
societat.

Estudis destacats:

Paula García Gironés Agent d’Igualtat.

Rosa Conca Pérez Tècnica en Promoció d’Igualtat.

Experiència en entitats o col·lectius socials:

Ajuntaments de la Vall d’Albaida, entitats socials, centres educatius i empreses.

Us de les dades personals.

Autoritze

Aneu a la barra d'eines